Kruszywa kopia

Wydobycie i transport

W roku 2010 spółka P.H.U. POLAKTIV zakupiła złoże żwiru i piasku w Walewicach. Po otrzymaniu stosownych pozwoleń i koncesji rozszerzyła swoją działalność o nowy projekt: Kopalnię kruszyw „Żwirownia Walewice”, gdzie prowadzone są prace związane z eksploatacją złoża i przygotowaniem odpowiednich mieszanek i sortów materiału.

Kruszywa ze „ŻWIROWNI WALEWICE” (piaski, pospółki, żwiry) posiadają stosowne aprobaty techniczne Instytutu Badań Technicznych TPA, dzięki czemu spełniają wymogi jakości kruszyw przydatnych do budowy dróg, autostrad oraz obiektów mostowych.

Ponadto firma posiada własne złoża wapienia, kamienia wapiennego, tłucznia wapiennego znajdujące się w paśmie Przedborsko-Małgoskim Gór Świętokrzyskich oraz prowadzi sprzedaż innych kruszyw naturalnych i recyklingowych


Asortyment kruszyw

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z NAMI

Zadzwoń 0048 507207012